Technologia

Fundament

Istnieje 6 głównych typów fundamentów: ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, fundamenty płytowe, ruszty fundamentowe, fundamenty skrzyniowe, fundamenty masywne.

Z powyższych rodzajów fundamentów, zarówno dla domów szkieletowych, jak i ciężkich, polecamy fundament, który łączy w sobie technologie budowlane zastosowane w dwóch typach fundamentu: ławie fundamentowej i fundamencie płytowym.

blank

Rodzaj fundamentu dobiera się do ciężaru obiektu i stanu gruntu, na którym ma być wzniesiony dom. Najlepiej więc, gdyby projekt budowlany poprzedzała ekspertyza geotechniczna.

Zaproponowany na ilustracji typ fundamentu może rekompensować niską bezwładność cieplną, która charakteryzuje domy typu ramowego. Ciężar budynku zostaje równomiernie rozłożony na ławach fundamentowych oraz płytach, zatem powyższy rodzaj fundamentu jednocześnie stanowi dobre rozwiązanie dla domów ciężkich i znajduje swoje zastosowanie na gruntach niespoistych.

Ściany

Budowa ścian opiera się na ponad 20 technologiach budowlanych. Dobrym zestawieniem jest połączenie betonu komórkowego (gazobetonu), Silki i Porothermu. To rozwiązanie wymaga jednak dużo czasu oraz doskonałej współpracy murarzy, monterów szalunków i zbrojarzy. Inną metodą jest technologia SIP. Domy wybudowane z wykorzystaniem tego sposobu to szybko powstające obiekty. Należy jednak pamiętać, że czas, potrzebny do wyprodukowania elementów płytowych, zgodnych
z projektem, to często od dwóch do trzech miesięcy lub czasem jeszcze dłużej.  

Istnieją zaledwie dwie technologie, które znacznie przeważają nad pozostałymi – technologia «Tron», przy pomocy której powstają domy żelbetonowe oraz «Termo» polecana przez niemieckich technologów budowlanych umożliwiająca zbudowanie domu ramowego. Spełniają one standard WT 01.01.2021 i wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych
U ≤ 0,2 (W/m2K).

Technologia "Tron"

blank

Przy technice «Tron» zostaje wykorzystana 15 centymetrowa ściana żelbetowa i 20 centymetrowa płyta EPS o specyficznej przewodności cieplnej λ ≤ 0,035(W/ m·K). Beton zbrojony (żelbet),  co do czego nie ma żadnych wątpliwości, to obecnie jeden z najbardziej trwałych materiałów. Wytrzymałość betonu pozwala na wzniesienie budynku ze ścianami o grubości zaledwie od 10 cm do 20 cm i kondygnacji nawet od 3 do 5 pięter. Technologia «Tron» to szybko powstająca, jednolita, bezspoinowa konstrukcja ściany z wysoką bezwładnością cieplną oraz niskim kosztem budowy, czego nie można powiedzieć ścianach z gazobetonu lub Parothermu.
POBIERZ -> (Gosur_Sp.z_oo_betstyr.pdf)

Szkieletowy dom "Termo +"

Konstrukcja ścian domów szkieletowych składa się z bel o grubości 200 mm, wełny mineralnej  o grubości 250mm. Przenikalność cieplna takiej ściany to U  = 0,15 (W/m2K), która jest o 25% wyższa od normy podanej na rok 2021.

Najistotniejszą z zalet tego typu domów jest materiał, z którego zostały zbudowane. Drewno, jako element konstrukcji i surowiec naturalny kreuje niepowtarzalny mikroklimat wnętrza budynku, który ciężko jest stworzyć przy wykorzystaniu innych technologii budowlanych.

blank

Ponadto drugą z zalet, którą można przypisać do domów szkieletowych jest krótki czas budowy. Budynek mieszkalny składany z pojedynczych słupów i belek na placu budowy może powstać w okresie około trzech miesięcy.  Natomiast drugi wariant, zakładający dostarczenie gotowej konstrukcji domu na plac budowy w elementach w pełni sprefabrykowanych, pozwala na wzniesienie domu nawet w kilka dni.

Podczas budowy domu szkieletowego nie powstają zbędne odpady budowlane, gdyż po zakończeniu procesu montażu na placu budowy znaleźć można jedynie wióry. One wówczas mogą zostać zakopane,  przez co będą pożyteczne dla gleby. POBIERZ -> (Gosur_Sp.z_oo_-_Szkieletowe_20050.pdf)